Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2014

Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Νάουσας - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Η ΠΑΡΟΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΕΤΑΙ


Σε τελικό στάδιο βρίσκονται οι εργασίες Αποκατάστασης του ΧΑΔΑ (χωματερή) στη Νάουσαέργο μείζονος σημασίας - για την προστασία του Περιβάλλοντος και του Παριανού φυσικού πλούτου - έχει ήδη ξεκινήσει.

Το έργο αφορά την περιβαλλοντική αποκατάσταση του ΧΑΔΑ στη
θέση Καντηνελιές - Σαρακήνικο στη Δ.Κ. Νάουσας Πάρου, έκτασης 7.337,00 τ.μ.


Προϋπολογισμός του έργου είναι 450.000 ευρώ και η χρηματοδότηση του γίνεται μέσω ΕΣΠΑ. Παραδοτέο της πράξης θα είναι η πλήρης αποκατάσταση του ΧΑΔΑ Νάουσας.


Δείτε Φωτογραφίες παρακάτω:

Η παράταξή μας, 
"Ενιαία Κίνηση Πολιτών Ενότητα για το Μέλλον", 
 συνεχίζει να μιλάει μόνο με ΠΡΑΞΕΙΣ και ΕΡΓΑ.