Σάββατο, 1 Φεβρουαρίου 2014

Προσφυγή του Δήμου Πάρου στο Συμβούλιο Επικρατείας για τις Ανεμογεννήτριες


Ο Δήμος Πάρου σχετικά με το ζήτημα που έχει προκύψει, κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα, με αφορμή την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών στο νησί μας, απαντάει με την άμεση προσφυγή του στο Συμβούλιο Επικρατείας.

Για το σκοπό αυτό θα διεξαχθεί συνεδρίαση της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Πάρου, στις 4 Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στο Δημαρχείο Πάρου για συζήτηση και ψήφιση στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Ορισμός δικηγόρου για άσκηση αίτησης ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας, του Δήμου Πάρου, κατά της με αρ. Α.Π. οικ. 172568/23-12-2013 Απόφασης του υπουργού Περιβάλλοντος, ενέργειας και κλιματικής αλλαγής με θέμα:
  • Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τη κατασκευή και λειτουργία του έργου : «Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 218,5 MW (95 A/Γ) και των συνοδών σε αυτό, έργων, που αποτελείται από : «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΚΟΥΜΠΙ Α.Ε.» ισχύος 9,2 MW, «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΚΟΡΑΚΙ Α.Ε.» ισχύος 16,1 MW, «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΑΦΟΥΤΣΙ Α.Ε.» ισχύος 27,6 MW, «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΥΡΛΑΣ Α.Ε.» ισχύος 32,2 MW, «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΔΙΣΤΟΜΟΣ Α.Ε.» ισχύος 36,8 MW, «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΟΥΡΛΕΣ Α.Ε.» ισχύος 27,6 MW, «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΑΣ Α.Ε.» ισχύος 23 MW, «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΦΩΛΙΑ Α.Ε.» ισχύος 20,7 MW, «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΚΑΓΚΑΡΗ Α.Ε.» ισχύος 25,3 MW στα νησιά Νάξο, Πάρο, Τήνο και Άνδρο Νομού Κυκλάδων και διασυνδετική Γραμμή Μεταφοράς 150 kV και Αιολικών Πάρκων με το ΚΥΤ Παλλήνης, Νομού Αττικής». 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Βλαχογιάννης Χρήστος