Σάββατο, 10 Μαΐου 2014

Ένα έργο το μήνα!


Στη τρέχουσα θητεία της παράταξής μας ως δημοτική αρχή, ο απολογισμός ΠΡΑΞΕΩΝ & ΕΡΓΩΝ είναι:
  • 20 έργα ολοκληρωμένα
  • 8 έργα σε εξέλιξη
  • 22 μελέτες
Συνολικά 50 πράξεις & έργα, σε 44 μήνες θητεία.

Δηλαδή, ο δήμαρχος που δεν έχει κάνει τίποτα;;; κατάφερε να πραγματοποιήσει, πάνω από ένα έργο το μήνα στη θητεία του.

Χωρίς μελέτες, έργα δε γίνονται!