Σάββατο, 2 Μαρτίου 2013

ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΣΤΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΛΥΓΑΡΙΑΣ - (Φωτογραφίες)

Ολοκληρώθηκε περί τα τέλη του 2012 η Ανάπλαση Πλακόστρωτου τμήματος στη Πλατεία Αλυγαριάς, εντός του Παραδοσιακού Οικισμού της Παροικιάς. Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκε μερική ανάπλαση του πλακόστρωτου τμήματος με σκοπό την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του Παραδοσιακού Οικισμού.

Οι εργασίες κατασκευής έγιναν - χωρίς κανένα επιπλέον κόστος - από τους υπαλλήλους της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Πάρου ενώ τα υλικά αγοράστηκαν από το Δήμο. Το κόστος των υλικών καλύφθηκε από το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Πάρου (ΣΑΤΑ).

Η τόνωση και αναβάθμιση του Παραδοσιακού Οικισμού της Παροικιάς, αποτελεί μείζονος σημασίας προτεραιότητα για τη Δημοτική Αρχή. Οι προσπάθειες προς τη κατεύθυνση αυτή έχουν ήδη ξεκινήσει και θα συνεχιστούν με αμείωτο ρυθμό.

Δείτε Φωτογραφίες παρακάτω: