Πέμπτη, 28 Φεβρουαρίου 2013

ΞΕΚΙΝΗΣΕ η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ του συστήματος ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ & ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ των ΔΙΑΡΡΟΩΝ του Δικτύου Ύδρευσης - (Φωτογραφίες)

Με ένα πρωτοποριακό και πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα, η ΔΕΥΑ Πάρου περνάει σε μία νέα εποχή, αυτή του "Τηλεελέγχου - Τηλεχειρισμού" του δικτύου Ύδρευσης του Δήμου Πάρου. Ο εκσυγχρονισμός της ΔΕΥΑΠ αποτελεί βασική προτεραιότητα για τη Δημοτική Αρχή!! 

Μετά από τη διεξαγωγή διεθνή ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Συστήματος Τηλεελέγχου - Τηλεχειρισμού και Ελέγχου Διαρροών του Δικτύου Ύδρευσης Πάρου», ανεδείχθη η ανάδοχος εταιρεία (διαβάστε εδώ τα αναλυτικά στοιχεία του διαγωνισμού).


Ο αυτόματος και εξ’ αποστάσεως έλεγχος και διαχείριση του δικτύου του πόσιμου νερού του Δήμου Πάρου γίνεται πλέον πραγματικότητα, αφού με πρωτοβουλία της ΔΕΥΑΠ το σύνολο των απαιτούμενων κονδυλίων εξασφαλίστηκε μέσω ΕΣΠΑ.  Η ένταξη στο ΕΣΠΑ πραγματοποιήθηκε μετά από πολύμηνη προσπάθεια και συνεργασία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Πάρου με τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΠ κ. Στ. Φραγκούλη και το Γεν. Διευθυντή κ. Γ. Ξαγοράρη


ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Με το σύστημα Τηλεελέγχου - Τηλεχειρισμού, εξασφαλίζεται μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών και γραφικών παραστάσεων η παρουσίαση όλων των δεδομένων του δικτύου, τη στιγμή που αυτά συμβαίνουν, καθώς και η δυνατότητα επέμβασης και αλλαγής της λειτουργία τους, όποτε αυτό κρίνεται σκόπιμο από τους επιστήμονες χειριστές.


Αποτέλεσμα, η ΔΕΥΑΠ βελτιστοποιεί τη λειτουργία της διότι πλέον:
  • Ελαχιστοποιείται το κόστος λειτουργίας και συντήρησης του δικτύου ύδρευσης!
  • Εξασφαλίζεται η έγκαιρη διάγνωση βλαβών και διαρροών στο δίκτυο ύδρευσης!
  • Επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ενέργειας και νερού!
  • Γίνεται ορθολογικότερη χρήση των υδάτινων αποθεμάτων και πόρων μας!
  • Ελέγχεται η λειτουργία των γεωτρήσεων!
  • Εξακριβώνεται η στάθμη του νερού στις υδατοδεξαμενές (αποφυγή υπερχείλισης)!

Με λίγα λόγια, η ΔΕΥΑΠ πλέον θα ελέγχει - εντοπίζει ανά πάσα ώρα και στιγμή τις διαρροές και τα σημεία στο δίκτυο ύδρευσης όπου αυτές υπάρχουν.

 

Ο εκσυγχρονισμός της ΔΕΥΑΠ είναι αποτέλεσμα μίας διαχρονικής προσπάθειας της Δημοτικής Επιχείρησης και αποσκοπεί στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους δημότες και καταναλωτές.  Η ΔΕΥΑΠ αξιοποιεί στο μέγιστο βαθμό την τεχνολογία αιχμής, καθιστώντας την πρωτοπόρα μεταξύ του συνόλου της χώρας!!!

 Οι εργασίες προμήθειας και εγκατάστασης του συστήματος "Τηλεελέγχου - Τηλεχειρισμού" έχουν ήδη ξεκινήσει και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός των επόμενων μηνών, με την εγκατάσταση 60 συνολικά σταθμών ελέγχου. 


 

Η «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Συστήματος Τηλεελέγχου - Τηλεχειρισμού και Ελέγχου Διαρροών του Δικτύου Ύδρευσης Πάρου»  χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και είναι συνολικού προϋπολογισμού ύψους 2.881.440,00 ευρώ.

Στόχος μας, η ΔΕΥΑΠ να παραμείνει ανταγωνιστική,
ώστε να ανταποκριθεί στις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις.


Δείτε φωτογραφίες από τις υπό εξέλιξη εργασίες εγκατάστασης: