Σάββατο, 16 Νοεμβρίου 2013

Ξεκίνησαν οι εργασίες για την ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ (πρώην Στρογγυλής Δεξαμενής) στη ΜΑΡΠΗΣΣΑ

Κατά τις προηγούμενες ημέρες ξεκίνησαν οι εργασίες κατασκευής του έργου: "Ανάπλαση πλατείας στην Μάρπησσα μετά την αφαίρεση της παλαιάς στρογγυλής δεξαμενής". Ένα έργο τ'οποίο αναβαθμίζει αισθητικά και λειτουργικά την όψη στην πλατεία της Μάρπησσας.

Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεσθούν είναι οι εξής:
  • Αναλυτική υψομετρική αποτύπωση της πλατείας
  • Γενική εκσκαφή για την δημιουργία ενιαίας κλίσης ώστε να υπάρχει ομαλή απορροή των ομβρίων υδάτων
  • Κατασκευή στηθαίων ασφαλείας και οριοθέτησης των χώρων πράσινου από λευκή αργολιθοδομή καθαρού ύψους 0,50μετ. από το τελικά διαμορφωμένο δάπεδο της πλατείας
  •  Σκυροδέτηση του δαπέδου της πλατείας με την χρήση ελαφρά οπλισμένου σκυροδέματος (C12/15-T131) πάχους 0,15μετ.
  • Ανύψωση των υπαρχόντων φρεατίων Ο.Κ.Ω. στο επίπεδο της τελικά διαμορφωμένης πλατείας 
 

Προϋπολογισμός του έργου είναι 30.160 ευρώ και Χρηματοδοτείται από το Τεχνικό Πρόγραμμα (ΣΑΤΑ) του Δήμου Πάρου. Το έργο ανέλαβε ιδιώτης εργολάβος κατόπιν διαγωνισμού.

Η βελτίωση της καθημερινότητας των Παριανών, η αναβάθμιση των οικισμών της Πάρου και η τόνωση της παραδοσιακότητάς τους, αποτελούν άμεση προτεραιότητα για τη Δημοτική Αρχή και το αποδεικνύουμε με τα έργα μας. 
Η παράταξή μας, "Ενιαία Κίνηση Πολιτών Ενότητα για το Μέλλον",
συνεχίζει να μιλάει με ΠΡΑΞΕΙΣ και ΕΡΓΑ !!