Σάββατο, 2 Νοεμβρίου 2013

Επισκευή και διαμόρφωση των παλαιών δημοτικών πηγαδιών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


O Δήμος Πάρου με πρωτοβουλία του Αντιδημάρχου κ.Μάρκου Κωβαίου ξεκίνησε  την επισκευή και διαμόρφωση των παλαιών δημοτικών πηγαδιών σε διάφορες περιοχές του νησιού, με αφετηρία το χωριό των Λευκών στις περιοχές «Απάτι» και «Αφεντικό πηγάδι».

Τα έργα υλοποιούνται με ελάχιστο κόστος από τους υπαλλήλους του
Δήμου και με την επίβλεψη της τεχνικής υπηρεσίας.

Η πρωτοβουλία αυτή έχει σαν σκοπό την ανάδειξη και διαφύλαξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς  καθώς και μια αναμνηστική διαδρομή στον χρόνο κάνοντας γνωστό στους νέους ανθρώπους τα σημεία που ξεδιψούσαν αγωγιάτες και κτηνοτρόφοι και τα ζώα τους.

Η διατήρηση των μνημείων μας  αναδεικνύει και διαφυλάσσει την παράδοσή μας διασφαλίζοντας την πορεία μας στο μέλλον.