Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2013

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ - ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ


Προϋπολογισμός του έργου είναι 450.000 ευρώ και η χρηματοδότηση του μέσω ΕΣΠΑ. Παραδοτέο της πράξης θα είναι η πλήρης αποκατάσταση του ΧΑΔΑ Νάουσας.

Δείτε Φωτογραφίες παρακάτω:


Η παράταξή μας, 
"Ενιαία Κίνηση Πολιτών Ενότητα για το Μέλλον", 
 συνεχίζει να μιλάει μόνο με ΠΡΑΞΕΙΣ και ΕΡΓΑ.