Τρίτη, 5 Ιουλίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΣήμερα 4/7/2016 συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης «απολογισμός  πεπραγμένων  δημοτικής αρχής» 
Είναι αναμφίβολα μια συνεδρίαση πολύ σημαντική και ουσιαστική γι’ αυτό ο δημοτικός και κοινοτικός  κώδικας (άρθρο 217 του νόμου 3463/2006) προβλέπει κυρίως τα παρακάτω:

Ο απολογισμός των πεπραγμένων  πρέπει  να γίνεται σε ειδική συνεδρίαση, και αφορά:
 α) την οικονομική κατάσταση δηλαδή  οι οικονομικές  υπηρεσίες δίνουν τον πίνακα εσόδων και δαπανών  για το 2015
β) την διοίκηση του δήμου  εξετάζεται η στελέχωση ή η υποστελέχωση των υπηρεσιών  και τα προβλήματα που υπήρξαν κατά το έτος του απολογισμού.
γ) την εφαρμογή του προγράμματος της δημοτικής δράσης , δηλαδή, περιγράφεται το έργο και οι μελέτες που πραγματοποιήθηκαν από το δήμο, τα νομικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις του.
Η πρόσκληση ανακοινώνεται  15 μέρες πριν και καλούνται σε αυτή τη συνεδρίαση όλοι οι κάτοικοι και όλοι οι φορείς.
Κατά την διαδικασία της συνεδρίασης  εκτός των δημοτικών  παρατάξεων , των δημοτικών συμβούλων  και των μελών τον δημοτικών  και τοπικών κοινοτήτων μπορούν να πάρουν το λόγο εκπρόσωποι φορέων αλλά και όποιοι δημότες , κάτοικοι επιθυμούν. Υποβάλουν ερωτήσεις, καταθέτουν προτάσεις, διατυπώνουν παρατηρήσεις εκ μέρους του δήμου ο Δήμαρχος, οι αντιδήμαρχοι, οι πρόεδροι των Νομικών προσώπων , των δημοτικών επιχειρήσεων και των υπηρεσιών  του Δήμου , απαντούν στα ερωτήματα , δίνουν τις απαραίτητες εξηγήσεις, παρουσιάζουν τη δράση ανά τομέα ευθύνης  για το χρόνο που γίνεται ο απολογισμός, περιγράφουν λεπτομερώς δηλαδή,  τι έγινε, τι δεν έγινε και γιατί.
Με άλλα λόγια, πραγματοποιείται ένας ουσιαστικός και παραγωγικός διάλογος προς όφελος όλων μας.  Δυστυχώς όμως, σήμερα, σε αυτήν την κορυφαία συνεδρίαση δεν μπορεί να γίνει αυτό, γιατί ,για μια ακόμη φορά, δεν υπάρχει επαρκής προετοιμασία προγραμματισμός,  που να ικανοποιεί ούτε τις στοιχειώδης απαιτήσεις όλων μας.
Δεν μπορεί ,γιατί ο Δήμαρχος και οι συνεργάτες του δεν κατάφεραν το ελάχιστο. Να καταθέσουν εισήγηση η οποία θα μπορεί να αποτελέσει  τη βάση διαλόγου στην σημερινή συνεδρίαση.
Το γεγονός αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά. Συζήτηση για το απολογισμό Πεπραγμένων χωρίς εισήγηση, χωρίς ,στην ουσία, πεπραγμένα .
Εμείς, ως μείζονα μειοψηφία δεν είμαστε διατεθειμένοι με την παρουσία μας να νομιμοποιήσουμε μια συνεδρίαση παρωδία, για την οποία δεν υπήρξε καμία προετοιμασία, και στην οποία περισσεύει  η προχειρότητα, η ανευθυνότητα ,η έλλειψη προγραμματισμού και κυρίως η έλλειψη πεπραγμένων. Αδιαμφισβήτητα  δείγματα του τρόπου λειτουργίας του δήμαρχου και της δημοτικής πλειοψηφίας.
Με την αποχή μας από τη σημερινή συνεδρίαση επισημαίνουμε ότι η ανοχή μας στην συστηματική και μεθοδευμένη υποβάθμιση του δημοτικού συμβουλίου, έχει εξαντληθεί και από εδώ και στο εξής θα γίνει μηδενική.

Ο Επικεφαλής της Παράταξης,
Ενιαία κίνηση πολιτών, Eνότητα για το μέλλον,
Χρήστος Βλαχογιάννης