Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε η προσφάτως αναβληθείσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Μεταξύ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ήταν  «Καθορισμός κι επιβολή Δημοτικών τελών 2015».

Ο Δήμαρχος και η πλειοψηφούσα παράταξη  πρότειναν, να μην υπάρξει καμία μεταβολή στα τέλη 2015. Ουσιαστικά δηλαδή, να ισχύσει η ίδια απόφαση που είχε λάβει η προηγούμενη δημοτική αρχή. Η παράταξή μας, όπως ήταν φυσικό αποδέχτηκε την εισήγηση, πρότεινε όμως τις εξής αλλαγές:

Α.  Να μειωθούν τα τέλη των κοινόχρηστων χώρων και πεζοδρομίων κατά 10% για δύο κυρίως λόγους :
  1. Παρόλο που το Δημοτικό συμβούλιο τον Απρίλιο του 2014 είχε αποδεχθεί το αίτημα των καφεζυθεστιατόρων  για μείωση κατά 10% των παραπάνω τελών, τα αρμόδια όργανα της Περιφέρειας δεν ενέκριναν την συγκεκριμένη απόφαση, κάτι που είχε εκ των προτέρων τονίσει ο τότε δήμαρχος κ. Βλαχογιάννης, διότι ο κατάλληλος χρόνος για την αναπροσαρμογή των τελών είναι οι μήνες Νοέμβριος - Δεκέμβριος, διάστημα κατάρτισης του προϋπολογισμού του επόμενου έτους.
  2. Αναγνωρίζοντας εμπράκτως, την δύσκολη οικονομική κατάσταση που βρίσκονται και οι επαγγελματίες των νησιών μας αυτή την περίοδο.

Β. Προτείναμε να μειωθεί το «Τέλος τέλεσης Πολιτικών γάμων» από 80 σε 50 ευρώ, όπως ακριβώς υπήρξε στο παρελθόν, διότι ήδη γειτονικά νησιά έχουν προβεί σε σημαντικές μειώσεις του συγκεκριμένου τέλους. Με αυτόν τον τρόπο, το νησί μας θα ενδυναμώσει τη θέση του ως ανταγωνιστικός προορισμός για την τέλεση γάμων στην Πάρο, μία εναλλακτική μορφή Τουρισμού την οποία προσπαθήσαμε να αναδείξουμε τα προηγούμενα χρόνια και η οποία είναι πολλά υποσχόμενη.
                                                         
Ο Δήμαρχος, κος Κωβαίος και η παράταξή του, στην πλειοψηφία τους  δεν έκαναν αποδεκτά τα αιτήματά μας ισχυριζόμενοι ότι η αποδοχή τους θα ανέτρεπε τον προϋπολογισμό. Δεν υπολόγισαν όμως,  ότι με την απάντηση τους αυτή, επιβεβαιώνουν τον ανορθόδοξο τρόπο  τον οποίο ακολούθησαν κατά την διαδικασία  κατάρτισής του προϋπολογισμού. Τονίζουμε, ότι το σωστό είναι πρώτα να καθορίζονται τα τέλη και στη συνέχεια ο προϋπολογισμός. 

Επίσης , ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν η τροποποίηση της σύνθεσης του Δ.Σ. του Λιμενικού Ταμείου, κατόπιν υποδείξεως του αρμόδιου γραφείου της Περιφέρειας. Η παράταξή μας, δια του επικεφαλής κου Χρήστου Βλαχογιάννη, είχε εξ αρχής διαφωνήσει και ψηφίσει αρνητικά στην πρόταση του Δημάρχου για  την σύνθεση του Δ.Σ.  καθότι δεν τηρούνταν  η ποσόστωση των φύλων που προβλέπεται από τον νόμο 2839/2000. Ο Δήμαρχος, δεν είχε λάβει τότε υπόψη του την πρότασή - ένστασή μας και είχε προχώρησει στην παράνομη σύνθεση του Δ.Σ.,  με αποτέλεσμα όλες οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί από το Λιμενικό Ταμείο έως σήμερα να είναι άκυρες και να μην έχουν καμία ισχύ.

Γ. Όσον αφορά τον κανονισμό λειτουργίας των κοιμητηρίων και τα επιβαλλόμενα τέλη, ζητήσαμε και συμφωνήθηκε ομόφωνα να έρθει ως θέμα συζήτησης σε επόμενη συνεδρίαση προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες τροποποιήσεις.