Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2014

Εκσυγχρονισμός Ιατρείων Μάρπησσας και Νάουσας - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Η ΠΑΡΟΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΕΤΑΙ


Το έργο αφορά την"Βελτίωση των Κτιριακών και Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων των Περιφερειακών Ιατρείων της Μάρπησσας και Νάουσας Πάρου". 

Ο εκσυγχρονισμός των συγκεκριμένων Περιφερειακών Ιατρείων κρίθηκε αναγκαίος, λόγω της παλαιότητας των κτιρίων και των
ηλεκτρομηχανολογικών τους εγκαταστάσεων και της χαμηλής ενεργειακής τους απόδοσης.


Προϋπολογισμός τού έργου είναι 162.600 ευρώ και η χρηματοδότησή του γίνεται μέσω Ε.Σ.Π.Α.

Δείτε Φωτογραφίες από τις εν εξελίξει εργασίες:
Η παράταξή μας, 
"Ενιαία Κίνηση Πολιτών Ενότητα για το Μέλλον",
συνεχίζει να μιλάει μόνο με ΠΡΑΞΕΙΣ και ΕΡΓΑ !!