Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2014

Χρηματοδότηση Δήμου Πάρου με 50.000 ευρώ για εκπόνηση μελετών

Ο Δήμος Πάρου πέτυχε την ένταξη στο ΕΣΠΑ της Πράξης με τίτλο: "Τεχνική υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενης πράξης και προετοιμασία της επόμενης προγραμματικής περιόδου",  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου".

Πρόκειται για την εκπόνηση υποστηρικτικών μελετών για έργα που
είναι ήδη ενταγμένα στο Ε.Σ.Π.Α. καθώς και την προετοιμασία του Δήμου για την συμμετοχή του στην επόμενη προγραμματική περίοδο 2014-2020 μέσα από την εφαρμογή της έξυπνης εξειδίκευσης. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ το σχετικό έγγραφο

Πιο συγκεκριμένα, με τη συγκεκριμένη ένταξη πρόκειται να χρηματοδοτηθούν τα εξής:
  1. Οι στατικές και ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες των κτιρίων του Αγροκηπίου στο πλαίσιο της Αστικής Ανάπλασης Παροικιάς,
  2. Τεύχος εργασίας για την στρατηγική προσέγγιση της οικονομικής ανάπτυξης του Δήμου Πάρου, μέσα από στοχοθετημένη στήριξη της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας.

Προϋπολογισμός της πράξης είναι 50.000 ευρώ και η χρηματοδότηση γίνεται μέσω ΕΣΠΑ.