Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2013

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου στις 18/12, με πρώτο θέμα την "Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων και Αθλητικών Εγκαταστάσεων"

ΘΕΜΑ 1: Αποδοχή χρηματοδότησης και έγκριση επικαιροποιημένων τευχών δημοπράτησης έργου «Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και αθλητικών εκδηλώσεων στο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Αρχιλόχου στη Μάρπησσα Πάρου».
Σχόλιο παράταξής μας:

Παριανοί και Παριανές,
Είναι οριστικό...,
είναι αμετάκλητο...,
είναι γεγονός τετελεσμένο και αδιαμφισβήτητο...,

Το έργο Δημοπρατείται και αμέσως μετά 
ξεκινούν οι εργασίες κατασκευής!!
Η Πάρος με λίγα λόγια αποκτάει 
ένα σύγχρονο Κλειστό Γυμναστήριο!!


Τα υπόλοιπα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

ΘΕΜΑ 2: Έγκριση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δ.Ε.Υ.Α. Πάρου οικονομικού έτους 2014.
ΘΕΜΑ 3: Έγκριση προϋπολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου – Αντιπάρου οικονομικού έτους 2014.
ΘΕΜΑ 4: Έγκριση προϋπολογισμού ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.ΠΑ οικονομικού έτους 2014.
ΘΕΜΑ 5: Έγκριση μελέτης «Αισθητική αποκατάσταση όψεων κτιρίων παραλιακού μετώπου (Από το Λιμάνι έως το «Μπουνταράκι») – Αρχιτεκτονική αποτύπωση.
ΘΕΜΑ 6: Έγκριση Α.Π.Ε. του έργου «Ανάπλαση πλατείας πρώην Στρογγυλής Δεξαμενής Μάρπησσας».
ΘΕΜΑ 7: Συγκρότηση επιτροπής για την ευζωία των ζώων.
ΘΕΜΑ 8: Γνωμοδότηση για παράταση άδειας εκμετάλλευσης Λατομείου αδρανών υλικών της «Λατομεία Λουκή Α.Ε.»
ΘΕΜΑ 9: Έγκριση εξόδων μετακίνησης και διαμονής Προέδρου και μέλους της Επιτροπής επιλογής Νομικού Συμβούλου Δήμου Πάρου με έμμισθη εντολή.
ΘΕΜΑ 10: Μνημόνιο συνεργασίας για την υλοποίηση του προγράμματος «Ανίχνευση και Αποκατάσταση  Διαταραχών στον Προφορικό και Γραπτό Λόγο».
ΘΕΜΑ 11: Αίτημα Ιγνατιάδη Ιωάννη.
ΘΕΜΑ 12: Εξέταση ένστασης αναδόχου Κ/Ξ Ιωάννης Αγγειοπλάστης του Στέργιου Μαραγκόπουλος Λεωνίδας του Ιωάννη για το υποέργο «Βελτίωση κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων Περιφερειακών ιατρείων Μάρπησσας και Νάουσας Πάρου».
ΘΕΜΑ 13: Τροποποίηση σύμβασης του υποέργου (1) με τίτλο «Βελτιώσεις κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των Περιφερειακών ιατρείων Νάουσας και Μάρπησσας Πάρου» της ενταγμένης στο Ε.Π. Κ.Ν.Α. 2007-2013, πράξης με κωδ. ΟΠΣ 376813.