Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου 2013

Ειδική Γραμματεία Υδάτων: ΠΕΝΤΑΚΑΘΑΡΕΣ ΟΙ ΠΑΡΑΛΙΕΣ της Πάρου !!


Ανταμείβονται οι καθημερινές προσπάθειες του Δήμου Πάρου ώστε να διατηρηθεί στο μέγιστο βαθμό το επίπεδο καθαριότητος των Παραλιών της Πάρου, οι οποίες αποτελούν πόλο έλξης για τους τουρίστες - επισκέπτες του νησιού μας. Οι παραλίες της Πάρου - και με τη βούλα της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων - όπως δείχνουν τα αποτελέσματα των μετρήσεων είναι ΠΕΝΤΑΚΑΘΑΡΕΣ!

Οι μετρήσεις γίνονται σε συγκεκριμένες παραλίες των Κυκλάδων και τα αποτελέσματα δημοσιοποιούνται κάθε μήνα. Όπως αποδεικνύεται,
οι παραλίες της Πάρου και των Κυκλάδων γενικότερα, είναι από τις καθαρότερες στην Ελλάδα.

Ακολουθεί ενημερωτικό κείμενο για το πρόγραμμα «Μητρώο Ταυτοτήτων των υδάτων κολύμβησης» καθώς και τα αναλυτικά αποτελέσματα από τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν στις παραλίες της Πάρου.

Η εξασφάλιση της άριστης ποιότητας των ακτών και υδάτων κολύμβησης αποτελεί διαχρονική προτεραιότητα για τη χώρα μας. Εφαρμόζοντας τα κριτήρια της ισχύουσας Εθνικής και Κοινοτικής νομοθεσίας η Ελλάδα έχει να επιδείξει πολύ καλά αποτελέσματα, με την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης να κατατάσσεται μεταξύ των 2-3 καλύτερων στην Ευρώπη.


Η μέχρι πρόσφατα ισχύουσα νομοθεσία περιοριζόταν στη χρήση της περιοδικής παρακολούθησης συγκεκριμένων μικροβιολογικών παραμέτρων στα νερά, ως αποκλειστικού εργαλείου για την τεκμηρίωση της καταλληλότητας των υδάτων για κολύμβηση. Η γενικότερη κατάσταση του χερσαίου τμήματος τόσο ως προς τις δραστηριότητες που επιτελούνται όσο και ως προς την επάρκεια των μέτρων αποτροπής της απόρριψης ρυπαντικών φορτίων, που δυνητικά μπορεί να επηρεάσουν την ποιότητα των υδάτων, δεν συνυπολογίζονταν.

Την αδυναμία αυτή θεραπεύει η κατάρτιση του Μητρώου Ταυτοτήτων των υδάτων κολύμβησης (περίπου 1400 ακτές σε όλη τη χώρα), έργο που εκπονήθηκε από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Στόχος του Μητρώου Ταυτοτήτων των υδάτων κολύμβησης είναι η περιγραφή και παρουσίαση των βασικών χαρακτηριστικών των ακτών, η αναγνώριση των πηγών ρύπανσης που ενδέχεται να επηρεάσουν την ποιότητα των νερών και η αξιολόγηση του μεγέθους των επιπτώσεων. Το μητρώο ταυτοτήτων αποτελεί οδηγό για την επιλογή των κατάλληλων μέτρων αντιμετώπισης των επιπτώσεων της μόλυνσης στα νερά κολύμβησης και επιτρέπει την αποτελεσματικότερη διαχείριση των αντίστοιχων πόρων.

Μέσω του διαδραστικού ιστοτόπου επιτυγχάνεται η ενημέρωση των πολιτών σε σχέση με την ποιότητα των νερών και των διαχειριστικών μέτρων που λαμβάνονται κατά περίπτωση και η αμφίδρομη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων και του ευρύτερου κοινού.

Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε τη μηνιαία δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων του Προγράμματος Παρακολούθησης για τις παραλίες της Πάρου.


ΚΛΙΚ ΕΔΩ (επιλέξτε Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Νομός Κυκλάδων, Δήμος Πάρου) για να δείτε τα αναλυτικά αποτελέσματα από τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν και πραγματοποιούνται στις παραλίες της Πάρου.


Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στους αρμόδιους αιρετούς και υπαλλήλους του Δήμου Πάρου για την προσπάθεια που καταβάλουν ώστε να διατηρούν την Πάρο και τις παραλίες της, Πεντακάθαρες.